Källor & Fakta

 

Att cykla regelbundet gör underverk för din egen hälsa, vår gemensamma miljö och ekonomin – både din egen och samhällets. Här har vi samlat en hel del fakta och positiva effekter av cykling.

Hälsa
Den som cyklar regelbundet får:
• Ökad prestationsförmåga
• Bättre sömn
• Ökad koncentrationsförmåga
• Minskad sjukfrånvaro
• Ökad livslängd
• Minskning av hjärt- och kärlsjukdomar
• Ökad säkerhet för cyklister när fler cyklar

Miljö
Om fler väljer cykeln som sitt främsta fordon så leder det till:
• Minskade avgasutsläpp = bättre luftkvalitet
• Lägre utsläpp av koldioxid
• Minskat trafikbuller och fridfullare gatumiljö
• Attraktivare städer
• Minskad trängsel på gatorna
• Säkrare trafik

Framkomlighet
Ökad cykling leder till:
• Förbättrad framkomlighet för utryckningsfordon när färre bilar är i vägen
• Viktiga transporter får bättre med plats
• Minskade väntetider

Ekonomi
Ökad användning av cykel leder till:
• Bättre privatekonomi
• Minskat resursslöseri
• Samhällsekonomisk vinning – lägre kostnader för medicin och sjukvård
• Minskad sjukfrånvaro
• Attraktivare och bättre fungerande städer

Källa
cykelframjandet.se

 

Det här motsvarar våra cyklade kilometer i Långaloppet– så har vi räknat

Minskad mängd koldioxidutsläpp
I boken ”Cykla! Två hjul som förändrar världen” skriver författarna Lina E. Johansson och Maja Lagercrantz att en bensinbil släpper ut omkring två kilo koldioxid per mil i stadstrafik. En cykel släpper inte ut någon koldioxid alls.

Hej!

Logga in för att registrera dina cyklade kilometer, se din personliga statistik och ändra dina uppgifter.

Glömt lösenord?

Vill du vara med i Långaloppet? Skapa konto här.

Glömt lösenord?