Om att delta som förening

Vi utmanar nu alla länets föreningar* att anmäla sig till Långaloppet - ett halvårslångt cykellopp från 1 april till 30 september med chans att vinna ekonomiskt bidrag till föreningen.

Se alla föreningar som deltar i Långaloppet

Dessa föreningar är med i Långaloppet och bidrar på så sätt till ett mer hållbart samhälle genom att välja cykeln istället för att ta bilen.