Om att delta som förening

Vi utmanar nu alla länets föreningar* att anmäla sig till Långaloppet - ett halvårslångt cykellopp från 1 april till 30 september med chans att vinna ekonomiskt bidrag till föreningen.

Se alla föreningar som deltar i Långaloppet

Dessa föreningar är med i Långaloppet och bidrar på så sätt till ett mer hållbart samhälle genom att välja cykeln istället för att ta bilen.

Ansök om Långaloppetbidrag

Nu har ansökningstiden om Långaloppetbidrag för deltagande föreningar gått ut! Det finns 250.000 kr att dela på. Vinnarna utses inom kort!