Deltagarvillkor för Länsförsäkringar Jönköpings cykelutmaning ”Långaloppet”

1. Ansvarig för cykelutmaningen Långaloppet är: Länsförsäkringar Jönköping, Box 623, 551 18 Jönköping.

2. Målet för cykelutmaningen Långaloppet är att alla deltagare tillsammans ska cykla ihop och registrera minst 500 000 kilometer på Långaloppets webbplats. Om vi når målet att tillsammans cykla en halv miljon kilometer firar vi med att dela ut totalt 250 000 kronor i Långaloppetbidrag till deltagande föreningar som har bra idéer om hållbarhetsprojekt som skapar ökad trygghet i länet.

3. Allt deltagande i cykelutmaningen Långaloppet sker på egen risk och du rekommenderas att se över ditt försäkringsskydd och vid behov teckna en olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

4. Det är inte tillåtet att delta i någon annans namn än ditt eget. Du registrerar själv dina cyklade kilometer samt datum för genomförd aktivitet på Långaloppets webbplats.

5. För att delta i Långaloppet måste du bo inom Länsförsäkringar Jönköpings verksamhetsområde (Jönköpings län exklusive Habo och Mullsjö kommun) samt acceptera reglerna för respektive deltävling inom Långaloppet. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i Långaloppet. Anställda inom Länsförsäkringar Jönköping får inte delta i tävlingar eller utlottningar.

6. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med i Långaloppet.

7. Inom ramen för Långaloppet har du möjlighet att delta i flera deltävlingar. För att vara med och tävla i en eller flera deltävlingar måste du även uppfylla de specifika tävlingsvillkoren för respektive deltävling. Priserna för respektive deltävling och dess värde presenteras i respektive deltävlingsvillkor. Om du vinner kan din motivering/tävlingsbidrag och ditt namn publiceras i Länsförsäkringar Jönköpings digitala kanaler och sociala medier. Om ditt tävlingsbidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i deltävlingen. Länsförsäkringar Jönköping förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen.

8. Deltävlingarna inom Långaloppet genomförs av Länsförsäkringar Jönköping och är inte på något sätt sponsrad, rekommenderad eller administrerad av Facebook/Instagram.

9. I de fall där ditt bidrag i en deltävling innehåller en bild på människor måste dessa personer ge sitt samtycke för att du skickar in fotot och till Länsförsäkringar Jönköpings hantering av fotona inom ramen för denna tävling. De måste också samtycka till utnyttjandet av bilden i Länsförsäkringar Jönköpings digitala kanaler, sociala medier och interna årsredovisningsmagasin, utan några krav på ersättning. Genom att delta i deltävlingen intygar du att du själv har komponerat bilden och att den inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.

10. När du deltar i en deltävling inom Långaloppet överlåter du upphovsrätten avseende tävlingsbidraget till Länsförsäkringar Jönköping. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Länsförsäkringar Jönköping får använda bidraget på valfritt sätt dock endast inom Länsförsäkringar Jönköpings normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

11. Vinnaren/vinnarna i respektive deltävling utses av en jury med representanter från Länsförsäkringar Jönköping. I tävlingsvillkoren för respektive deltävling specificeras juryns bedömningsgrund. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

12. Vinnaren/vinnarna i respektive deltävling tillkännages i Länsförsäkringar Jönköping digitala kanaler och meddelas personligen via e-post efter deltävlingsperiodens slut. Vinsten tillhandahålls av Länsförsäkringar Jönköping och delas ut under 2019. Vinnaren/vinnarna har 120 dagar på sig att hämta ut sin vinst. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

13. Länsförsäkringar Jönköping tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

14. Länsförsäkringar Jönköping förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort registrerade kilometer i Långaloppet eller bidrag ur deltävlingar utan att meddela den tävlande om Länsförsäkringar Jönköping bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Dina personuppgifter

15. Länsförsäkringar Jönköping håller ett register över deltagare i cykelutmaningen Långaloppet. Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser. Uppgifterna används av Länsförsäkringar Jönköping för administration av cykelutmaningen Långaloppet och dess deltävlingar och som underlag för statistik och analyser.

16. Deltagare i cykelutmaningen Långaloppet samtycker till att kommunikation kan ske via post, telefon eller e-post och sms samt andra digitala kanaler under tävlingens gång.

17. Som kund har du rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

18. Personuppgifterna sparas under perioden då cykelutmaningen Långaloppet pågår och sex månader efter cykelutmaningens slut, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det.

Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.

Hej!

Logga in för att registrera dina cyklade kilometer, se din personliga statistik och ändra dina uppgifter.

Glömt lösenord?

Vill du vara med i Långaloppet? Skapa konto här.

Glömt lösenord?