De som får del av föreningsbidraget är…

Ansökningstiden för Långaloppetbidraget är nu över (sista dag 20 oktober)

Målet att tillsammans cykla 500 000 kilometer uppnåddes redan i augusti. Ytterligare nära 100 000 kilometer registrerades sedan i september. Vi vill skicka ett stort tack till er föreningar som deltagit och som har bidragit till att vi cyklat cirka 14 varv runt jorden! Här kan du läsa mer om bidraget.

Ansökningstiden för deltagande föreningar har gått ut

Sista dag var den 20 oktober. Inom kort kommer vår jury som består av fullmäktigeledamöter att utse vilka föreningar som kommer att få del av Långaloppetbidraget. De kommer att presenteras här och i våra andra digitala kanaler.

Vad kan Långaloppetbidraget användas till?

Syftet med Långaloppetbidraget är att det ska bidra till färre skador, öka inkluderingen i samhället, öka tryggheten på en plats eller bidra till en mer hållbar miljö. Några exempel på konkreta projektidéer kan vara en ridklubb som vill installera solceller på stalltaket, en fotbollsklubb som vill starta ett lag för funktionsnedsatta eller en basketklubb som vill genomföra en utbildning för att lära sig mer om hur man förebygger övergrepp och kränkningar. Exemplen skulle kunna vara många fler. Hur många föreningar som får del av bidraget och hur mycket var och en får beror helt och hållet på de ansökningar som kommer in.

Föreningens projektidé ska bidra till att uppfylla Länsförsäkringar Jönköpings vision: ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter i länet”.

Hur ska själva ansökan se ut?
  • Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet som bidraget ska användas till. Även kostnaden ska framgå. Vi kommer dela upp hela summan på 250 000 kr till flera föreningar.
  • Eftersom vi vill kunna berätta att det är Länsförsäkringar Jönköping som finaniserar projektet vill vi att det sökta Långaloppetbidraget ska utgöra hela eller större delen av den totala projektkostnaden.
  • Det ska vara tydligt vart de sökta pengarna går så att vi efter projektslut kan göra en utvärdering om insatsen har gett effekt.
Vart skickar jag min ansökan?

Skriv ned projektbeskrivning, kostnad och kontaktuppgifter och skicka din ansökan till ida.severin@lfj.se senast 20 oktober. En jury bestående av kundrepresentanter från Länsförsäkringar Jönköping kommer sedan utse vinnarna i slutet av oktober som därefter meddelas.

Vänliga hälsningar

Ida Severin
Chef Hållbarhet och Kommunikation
Länsförsäkringar Jönköping

PS. Deltagande föreningar har också fått ett mejl med ovanstående information. Har du inte fått det – titta i din skräppost eller hör av dig till oss på langaloppet@lfj.se

Hej!

Logga in för att registrera dina cyklade kilometer, se din personliga statistik och ändra dina uppgifter.

Glömt lösenord?

Vill du vara med i Långaloppet? Skapa konto här.

Glömt lösenord?